E-Payroll actueel

Filter op:
E-Payroll_Stockphoto_2-2

Effectieve managers geven ook genoeg complimenten

18-08-2017

Leidinggevenden hebben de neiging om vooral negatieve of corrigerende feedback te geven. Maar de werking daarvan wordt overschat. Bovendien beschouwen werknemers ze daardoor als minder effectieve leidinggevenden. Een onderscheidende leidinggevende geeft zijn werknemers ook voldoende positieve feedback.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_21

Vier op de tien werknemers wonen en werken in zelfde gemeente

10-08-2017

Bijna vier op de tien werknemers wonen en werken in dezelfde gemeente. Gemiddeld wonen werknemers op 22,6 kilometer van hun werk.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_11

Mag ik het salaris van mijn werknemer overmaken op een andere rekening?

24-07-2017

Mag ik het salaris van mijn werknemer overmaken op een andere rekening? Waarom moet ik een kopie van de bankpas overleggen? Deze vragen krijgen wij regelmatig. Als een toekomstige werknemer je vraagt of hij zijn salaris wil overmaken op de rekening van zijn moeder, partner of …. buurman, mag dat dan?

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_15

Uitzendbureaus en inleners voor ruim 1,3 miljoen euro beboet

13-07-2017

Bij controle van 500 uitzendbureaus zijn door de Inspectie SZW 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim 1,3 miljoen euro. De meeste overtredingen zijn onderbetaling van de uitzendkrachten. Bedrijven die arbeidskrachten bij malafide uitzenders inhuren, kunnen zo op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_16-1

Uitzendkracht kan huis kopen met verklaring van uitzendbureau

06-07-2017

Uitzendkrachten die langer dan een jaar via een uitzendbureau werken, kunnen voortaan makkelijker een huis kopen. Ze kunnen daarvoor bij hun uitzendbureau een zogeheten perspectiefverklaring aanvragen. Daarmee kunnen ze naar hypotheekverstrekkers stappen om een hypotheek aan te vragen.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_9-1

Zo dient u een identiteitsbewijs aan te leveren!

30-06-2017

Bij het aangaan van een arbeidscontract zijn wij verplicht om een geldig ID-bewijs van de medewerker in dossier te hebben. Onderstaand lichten wij toe hoe u deze bij ons dient aan te leveren?

Lees verder

Suikerfeest

Vrije dag voor Suikerfeest van islamitische werknemers?

23-06-2017

Begin volgende week eindigt de ramadan van 2017 met de viering van het Suikerfeest. Werkgevers kunnen hun islamitische werknemers hierbij informeren over de mogelijkheden die zij hebben om vrij te nemen.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_23

Animo voor bijbaantje in kassen loopt terug

16-06-2017

Tuinbouwbedrijven snakken deze zomer weer naar flexibele en jonge scholieren die een zakcentje bij willen verdienen. Vooral Westlandse jongeren zijn nog wel te porren voor werk in de kas.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_2-1

Hoogste aantal openstaande vacatures in detailhandel in twintig jaar

09-06-2017

De Nederlandse detailhandel telde in het eerste kwartaal van 2017 een recordaantal openstaande vacatures.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_17

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

06-06-2017

De handhaving van de Wet DBA wordt met nog een half jaar uitgesteld, zo laat staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes donderdag 1 juni 2017 in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer weten. Dit houdt in dat de Belastingdienst tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen oplegt, ook al hebben ondernemer en opdrachtgever zich niet aan de regels gehouden.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_18

Nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 juli 2017 bekend

30-05-2017

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_10-1

Arbeidsmarkt in cijfers 2016 – herstel van economische crisis

17-05-2017

De Nederlandse arbeidsmarkt is in 2016 in veel opzichten de economische crisis te boven gekomen. De arbeidsdeelname is echter nog steeds lager dan in 2008, net voor het uitbreken van de crisis.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_13

Minder werknemers bezorgd om behoud van hun baan

15-05-2017

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. In 2016 was 24 procent van de 15- tot 65-jarigen in loondienst hier bezorgd over.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_7

Nederland in de top 5 EU-landen met meeste tijdelijke contracten

08-05-2017

In Nederland werkt 20,6% van de werknemers op tijdelijke basis. Daarmee staat Nederland binnen de EU in de top 5 van landen met de meeste tijdelijke arbeid.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_14

Derde rapportage Wet DBA

04-05-2017

In de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA van 18 november 2016 heeft de Staatssecretaris toegezegd in april 2017 met een derde voortgangsrapportage te komen waarin hij de Kamer informeert over de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA. Op 20 april 2017 is deze rapportage gepubliceerd. Hieronder hebben wij de belangrijke elementen uit deze rapportage voor u op een rij gezet.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_3

Geen langer kraamverlof per 2019

01-05-2017

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof controversieel verklaard. Werknemers krijgen hierdoor voorlopig nog geen langer vaderschapsverlof.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_4

Nieuwe hypotheekadviseurs sluiten zich aan bij arbeidsmarktscan

26-04-2017

Opnieuw sluiten twee hypotheekadviseurs zich aan bij de pilot om meer flexwerkers aan een hypotheek te helpen. De Hypotheker en Hypotheekvisie hebben zich deze week aangesloten bij de Arbeidsmarktscan: flexwerkers met minder dan drie jaar werkervaring maken hierdoor kans op een hypotheek via ca. 600 hypotheekadviseurs.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_5

TLN en bonden bereiken cao-akkoord

26-04-2017

Werknemers in het beroepsgoederenvervoer krijgen er de komende drie jaar stapsgewijs 10 procent salaris bij. Vakbonden en werkgevers in de branche hebben daar overeenstemming over bereikt, meldden FNV en CNV zondag. Transport en Logistiek Nederland (TLN) bevestigt namens de werkgevers dat er een cao-akkoord is bereikt.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_2

Wijzigingen wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

14-04-2017

Per 1 juli 2017 wijzigt het minimumjeugdloon. Het wettelijk minimumjeugdloon heeft als doel het bieden van een minimumrechtsbescherming voor alle jeugdige werknemers. Om aansluiting te zoeken bij veranderende maatschappelijke opvattingen en beter aan te sluiten bij wat internationaal gangbaar is, wijzigt de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijk minimumloon -stapsgewijs- van 23 jaar naar 21 jaar.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_10

NBBU en ABU doen onderzoek naar flexmigranten in Nederland

10-04-2017

NBBU- en ABU-leden hebben in 2016 119.598 flexmigranten bemiddeld. Deze flexmigranten leveren door het hele land een onmiskenbare bijdrage aan de Nederlandse economie en helpen de Nederlandse productiviteit en export te behouden en te vergroten. Ze werken in sectoren waar niet tot nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor zijn te vinden.

 

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_9

Onderhandelingen nieuwe cao voor uitzendkrachten gestart

28-03-2017

Op 9 maart zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor uitzendkrachten gestart. De ABU en NBBU willen samen met de vakbonden komen tot één nieuwe cao voor uitzendkrachten.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_16

A1-verklaring bij chauffeurs verplicht!

24-03-2017

Vanaf 1 april 2017 zal elke chauffeur, in het kader van de minimumloonwetgeving in Frankrijk, nog een extra document bij zich moeten hebben. Het gaat om een bewijs waardoor de chauffeur ingedekt is wat betreft sociale verzekeringen; de zogenaamde A1-verklaring.

Lees verder

E-Payroll_Stockphoto_8-1

De ABU meldt positieve marktontwikkelingen in de uitzendbranche

24-03-2017

In periode 2 (week 5 – 8) is het aantal uitzenduren met 8% toegenomen. De omzet is ook met 8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 

Lees verder

Bsn

BSN van uitzendkracht mag worden verstrekt aan inlener

30-01-2017

Per 1 januari 2017 mogen uitzendbureau en onderaannemer het BSN van de bij de inlener tewerkgestelde uitzendkracht en werknemer direct aan de inlener verstrekken. 

Lees verder

Stijgende lijn+-1

Omzet en uren uitzendbranche nemen opnieuw toe

02-12-2016

Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en personeelsbeheerders hebben in het derde kwartaal van 2016 1,0% meer omgezet dan in het vorige kwartaal. Ook nam het aantal uitzenduren in dit kwartaal opnieuw toe.

Lees verder

verbod inhouding+-1

Verbod verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon

15-11-2016

Per 1 januari 2017 zijn verrekeningen en inhouden op het minimumloon niet meer toegestaan. Dit is vastgesteld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Echter gelden er wel een aantal uitzonderingen.

Lees verder

Transitievergoeding+-1

Compensatie voor werkgevers bij transitievergoeding

14-11-2016

In het wetsvoorstel van Minister Asscher staat dat werknemers die langdurig ziek zijn recht houden op een transitievergoeding, maar dat de werkgever daarbij wordt gecompenseerd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Afw).

Lees verder

pensioen_780_0807+-1

Tientallen payrollbedrijven en detacheerders terechtgewezen door Hoge Raad

07-11-2016

De laatste dagen is er veel gesproken over de uitspraak van de Hoge Raad. Tientallen payrollbedrijven en detacheerders zijn namelijk terechtgewezen op de pensioenafdracht. Jarenlang probeerden zij loonkosten te drukken door het vermijden van aansluiting bij een pensioenfonds.

Lees verder

payday2+-1

Wat mag er wel en niet op de loonstrook in 2017?

31-10-2016

Voor veel werknemers is het eerste loonstrookje van het nieuwe jaar altijd een verassing. Hoeveel gaat er van het brutoloon af? En klopt dat eigenlijk wel? Voor hen kan het onduidelijk zijn hoe het nettoloon berekend wordt, vooral als er schimmige verrekeningen op staan. Per 1 januari 2017 wordt deze situatie beter als de laatste wettelijke maatregelen ingaan tegen schijnconstructies.

Lees verder

20161025_193759 (002)++-1

Business Meeting 25 oktober 2016

26-10-2016

Dinsdagavond was het dan eindelijk zover; onze eerste Business Meeting die we in samenwerking met Transport People organiseerden! Aangezien we het afgelopen jaar flink zijn gegroeid en daar hard voor gewerkt hebben, wilden we graag onze relaties bedanken voor het vertrouwen in onze organisatie. Het idee was ontstaan om speciaal voor onze klanten een leuke avond te organiseren. 

Lees verder

payroll2016+-1

Invoering wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA)

24-10-2016

De invoering van de wet Deregulering Boordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft voor veel onrust gezorgd. Het doel van de overheid was een versimpeling van het systeem dat de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bepaalt, maar de onzekerheid is hiermee juist alleen maar groter geworden.

Lees verder

Minimumloon

Verhoging Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2016

25-05-2016

Per 1 juli 2016 worden de bruto minimumlonen verhoogd. Dit geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder en de werknemers jonger dan 23 jaar hebben vanaf dat moment recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.

Lees verder

Fase wijziging2+-1

Wetswijziging fasensysteem per 1 juli 2016

25-04-2016

Voor ons als NBBU lid geldt dat er per 1 juli 2016 weer een aantal belangrijke wetswijzigingen worden doorgevoerd. Door de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt de positie van de tijdelijke flexwerkers versterkt. Vanaf 1 juli 2016 hebben de flexwerkers, door een wijziging in het fasensysteem, namelijk sneller recht op een vast contract.

 

Lees verder

6192_fvdb_20151110doc

Minister Asscher geeft goedkeuring op akkoord WWZ en seizoensarbeid

04-04-2016

Binnenkort is er een uitzondering geldig op de toepassing van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor verschillende functies in de agrarische sector. Minister Asscher geeft goedkeuring op het akkoord dat ingaat op de perioden, die tussen de werkperioden bij agrarische bedrijven zitten.

Lees verder

Loonheffing2

Berekening loonheffing wijzigt per 1 april

29-03-2016

Vanaf 1 april a.s. verandert de berekening van de loonheffing. Bekijk hier welke gevolgen dit voor u heeft.

Lees verder

wet- en regelgeving2

MKB heeft voorkeur voor het aannemen van flexibel personeel

25-02-2016

Panelwizard heeft ruim 300 mkb’ers ondervraagd en daaruit blijkt dat de helft van deze ondernemers in 2016 liever geen medewerkers in vaste dienst neemt. 61,5% van de ondervraagden verwacht dit jaar te groeien, maar vindt de risico’s voor het aannemen van vast personeel te groot.

Lees verder

Beurs2016-site

Succesvolle deelname Tuinbouw Relatiedagen

22-02-2016

Vorige week was het zover; de Tuinbouw Relatiedagen. Wij nemen al een aantal jaar enthousiast deel aan deze tuinbouw gerelateerde beurs in Gorinchem. Echter waren we dit jaar wel iets meer tijd kwijt aan de voorbereidingen. Het was namelijk de eerste beurs waarbij we het nieuwe logo konden presenteren!

Lees verder

VAR2016-1

Afschaffing Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

29-01-2016

De afgelopen periode is er veel onrust geweest rondom de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft deze week de meerderheid van de Eerste Kamer toch kunnen overtuigen dat de afschaffing van de VAR nodig is.

Lees verder

vrachtwagens2-1

Opdrachtgevers aansprakelijk bij onderbetaling goederenvervoer over de weg

21-01-2016

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben de Wet Aanpak Schijnconstructies iets aangescherpt waardoor oneerlijke concurrentie wordt voorkomen.

Lees verder

omzetgroei flexbranche

Opbouw flexschil groeit verder door in 2016

07-01-2016

“De doorgroeiende economie en het verdere herstel van de arbeidsmarkt blijven de vraag naar tijdelijk personeel stimuleren.” Geldt dit ook voor uw onderneming?

Lees verder

ww-uitkering

Wijzigingen WW-uitkering per 1 januari 2016

05-01-2016

Per 1 januari zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd wat betreft de WW-uitkering. Zo is de maximale duur teruggebracht en is de opbouw van WW-rechten aangepast. Al eerder is de wijze waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Hieronder vindt u kort de belangrijkste wijzigingen.

 

Lees verder

NBBU

Wets- en cao-wijzigingen per 1 januari 2016

22-12-2015

Per 1 januari verandert er weer van alles wat betreft de wet- en regelgeving. Wellicht heeft één of meerdere wijzigingen ook betrekking op uw onderneming of uw medewerkers. Hieronder nemen we een aantal van deze veranderingen met u door en mocht u meer informatie willen, vindt u onderaan de link naar het volledige NBBU nieuwsbericht.

Lees verder

pay2

Payrolling belangrijke motor groei MKB

17-12-2015

Uit onderzoek van de ABU en VPO, waar ruim 1100 werkgevers aan mee werkten, blijkt dat 19% van alle ondervraagde bedrijven payrolling nodig heeft om te kunnen groeien. Van de ondervraagde MKB-bedrijven is dit zelfs 33%.

Lees verder

e-payroll-nieuws-huisstijl

E-Payroll in een nieuw jasje!

15-12-2015

Op het gebied van werkgeverschap is het afgelopen jaar veel veranderd. Mede door de economische en juridische wijzigingen blijft E-Payroll zich ontwikkelen. Gezamenlijk boeken wij vooruitgang, waarbij uw ontzorging centraal staat.

Lees verder

e-payroll-nieuws-wettelijk-minimumloon

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

09-12-2015

Per 1 januari 2016 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon met 1,1151% verhoogd.

Lees verder