Payrolling in de horeca

Veel horecaondernemers kiezen payrolling voor de flexibiliteit en het gemak. De wens van flexibele arbeidscontracten in deze sector is aanzienlijk hoog, bijvoorbeeld bij de vraag naar vakantiekrachten in de zomerperiode. E-Payroll biedt u de flexibiliteit voor het eenvoudig op- en afschalen van uw personeel en neemt daarbij de administratieve lasten, inclusief het juridisch werkgeverschap, graag uit handen zodat u zich kunt focussen op uw core business.

Bij E-Payroll werken wij voor de horecasector met drie verschillende pakketten:

Flexpakket

Geschikt voor oproepkrachten, seizoenkrachten, tijdelijke horeca medewerkers of vakantiekrachten*.
Kenmerken pakket
 • Flexibel contract voor 1,5 jaar
 • Snelle inzet van nieuwe medewerkers
 • Direct opzegbaar
 • Alleen betalen voor gewerkte uren
Wat doet u zelf?
 • Aanmelden nieuwe medewerkers via:
  • Inschrijftool E-Payroll
  • Handmatig invullen inschrijfformulier
 • Online uren invoeren via portal
Standaard inbegrepen
 • Persoonlijke (E-)Payroll adviseur
 • Verzuimrisico voor E-Payroll
 • Verzuimbegeleiding via E-Payroll
Meer info

Premium-vast pakket

Geschikt voor medewerkers die u voor langere tijd wil binden d.m.v. een verlengde proeftijd.
Kenmerken pakket
 • Flexibel contract eerste 3 maanden
 • Snelle inzet van nieuwe medewerkers
 • Na 3 maanden keus voor:
  • Vervolg flexibel contract
  • Half jaar/ jaar contract
 • Vast contract
 • Vanaf 1e werkdag pensioenopbouw
Wat doet u zelf?
 • Aanmelden nieuwe medewerkers via:
  • Digitale inschrijftool E-Payroll
  • Handmatig invullen inschrijfformulier
 • Uren invoer:
  • Zelf via portal E-Payroll
  • Digitaal aanleveren uren, E-Payroll voert ze in
Standaard inbegrepen
 • Persoonlijke (E-)Payroll adviseur
 • Verzuimrisico voor E-Payroll
 • Verzuimbegeleiding via E-Payroll
Meer info

Maatwerkpakket

Geschikt voor oproepkrachten, seizoenkrachten of tijdelijke medewerkers.
Kenmerken pakket

Na een gesprek met uw persoonlijke E-Payroll adviseur wordt het maatwerkpakket samen met u vastgesteld.

 • Contractvorm(en) die passen bij uw organisatie
 • 5,5 jaar flexibiliteit
 • Ook voor onbepaalde tijd contracten
 • Vanaf 1e werkdag pensioenopbouw
Wat doet u zelf?
 • In overleg met uw persoonlijke E-Payroll adviseur worden uw voorkeuren besproken.
Standaard inbegrepen
 • Persoonlijke (E-)Payroll adviseur
 • Verzuimrisico voor E-Payroll
 • Verzuimbegeleiding via E-Payroll
Meer info

*Vakantiekrachtenregeling

In de praktijk heeft iedereen het over vakantiekrachten, maar welke scholier of student is nu wel of niet een vakantiekracht?

NBBU
Binnen de cao van onze NBBU (art. 38) worden vakantiekrachten (vakantiewerkers) als volgt gedefinieerd: “Onder vakantiewerkers in de zin van deze cao worden verstaan scholieren, studenten en andere studerenden (onder wie uitzendkrachten in een BBL-traject), die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de (zomer)vakantie van hun onderwijsinstelling tijdelijk werkzaamheden verrichten, en die niet aansluitend werkzaamheden blijven verrichten in dienst van de uitzendonderneming.”
Binnen de NBBU cao mogen vakantiekrachten binnen elke officiële schoolvakantie verloond worden. 

Waarom hebben vakantiekrachten een lagere kostprijs?
Vakantiewerkers hebben een lagere kostprijs omdat de reserveringen voor vakantiedagen lager zijn. Daarnaast is er geen reservering voor feestdagen en kort verzuim. Ook de wachtdag compensatie is bij NBBU-leden niet van toepassing voor vakantiekrachten.

In welke periode mogen vakantiekrachten worden uitgezonden?
Volgens de ABU cao tussen 1 juni en 1 september. Volgens de NBBU cao in elke officiële schoolvakantie.

Vakantiegeld en minimumloon
Vakantiekrachten hebben net als alle andere werknemers minstens recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiegeld (8% van het brutoloon). Alleen als de vakantiekracht volgens de NBBU cao wordt verloond, mag het vakantiegeld direct met het loon worden uitbetaald.

Studiefinanciering
Als een vakantiekracht een mbo opleiding volgt en in aanmerking komt voor studiefinanciering, mag hij in 2018 naast zijn studiefinanciering maximaal € 14.456,- bijverdienen. Als hij meer verdient moet hij zijn studiefinanciering en reisproduct stopzetten. Hiervoor moet de vakantiekracht zelf actie ondernemen!

e-payroll-banner-1600-restaurant

Meer zekerheid en minder financiële risico's?

Kies het payrollpakket dat bij uw horecaonderneming past!

erickknipwebsite-2