Arbeidsovereenkomst bij payrolling

Een arbeidsovereenkomst staat voor het contract tussen werkgever en werknemer. Normaliter is dit een verbintenis die uzelf aangaat met uw werkkracht. Bij payrolling wordt deze arbeidsovereenkomst echter aangegaan tussen E-Payroll en de werknemer. Via eigen werving en selectie zoekt u een geschikte kandidaat die vervolgens bij ons op de payroll komt. Ook werknemers die u reeds in dienst heeft en/of zzp’ers, kunnen wij met een payroll constructie van u overnemen. E-Payroll wordt met payrolling dus de werkgever van de werkkrachten die bij u het werk verrichten. Oftewel, wij nemen het volledig juridisch werkgeverschap voor onze rekening, inclusief de risico’s.

Payrolling met een uitzendovereenkomst

De verbintenis die u vervolgens met E-Payroll aangaat, is een uitzendovereenkomst. In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst, biedt dit meer flexibiliteit voor u als ‘inlener’ van onze werkkrachten. Bovendien scheelt het u ook aanzienlijk in de administratie. Het ‘uitlenen’ of ‘verhuren’ van onze werknemers geschiedt via een eenvoudige facturatie en wordt via een all-in uurtarief per werknemer verrekent. U betaalt dus alleen voor de gewerkte uren.

Arbeidsovereenkomst volgens branche cao

De arbeidsovereenkomst die wij aangaan met de werknemers, gaat volgens de richtlijnen van de branche cao. Indien de branche geen eigen cao heeft, hanteren wij de NBBU cao voor uitzendkrachten. Deze arbeidsovereenkomst kan zowel met als zonder uitzendbeding worden opgesteld. Dit betekent dat wij werknemers niet alleen met fase 1 en 2 contracten op de payroll hebben, maar dat wij ook arbeidsovereenkomsten aangaan voor fase 3 en 4 (onbepaalde tijd).

Deel dit artikel

Wilt u meer flexibiliteit in uw personeelsbezetting?

Sandra weet alles over payroll constructies en hoe u deze kunt inzetten voor het eenvoudiger op- en afschalen van uw personeelsbestand.

e-payroll-sandra