Salarisadministratie

Wanneer u ervoor kiest om uw medewerkers bij ons op de payroll te zetten, dan voeren wij hiervoor ook de bijbehorende salarisadministratie uit. Zonder een goede salarisadministratie kunnen wij de werknemers immers niet (correct) uitbetalen. Adequate kennis op dit gebied is daarom essentieel voor een optimale uitvoer van deze administratieve werkzaamheden. De medewerkers van E-Payroll worden om die reden getraind om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving. Met payrolling halen we hierdoor niet alleen een grote hoeveel administratief werk bij u weg, maar u kunt er ook op vertrouwen dat de salarisadministratie volgens de juiste normen wordt uitgevoerd.

Salarisadministratie werkzaamheden bij payrolling

Naast het fungeren als aanspreekpunt voor de werknemers, m.b.t. vragen over hun salaris en aanverwante onderwerpen, vallen bij payrolling een aantal vaste werkzaamheden onder de salarisadministratie: 

  • Het invoeren, verwerken, controleren en up-to-date houden van de persoonlijke gegevens van de werknemers
  • Het invoeren, verwerken en controleren van de door u aangeleverde gewerkte uren door de werknemers
  • Het opstellen, controleren en digitaal versturen van de loonstroken
  • Het tijdig uitbetalen van de berekende lonen van de werknemers
  • Het opstellen en indienen van de aangiften loonheffingen
  • Het jaarlijks opstellen en digitaal versturen van de jaaropgaven

Voor een correcte verwerking van het aantal gewerkte uren in de salarisadministratie, dient u als opdrachtgever tijdig de daadwerkelijk gewerkte uren via ons portal aan ons door te geven. Deze gegevens dienen elke dinsdag voor 15.00 uur bij ons bekend te zijn.

Verklaring inleen payroll

Een belangrijk onderwerp dat extra aandacht nodig heeft, is de ‘verklaring inleen payroll’. Omdat de werknemer bij u op de werkvloer aan het werk is, bent u als opdrachtgever ook de aangewezen persoon om te controleren of het opgegeven ID-bewijs ook daadwerkelijk van deze werknemer is. Door het document ‘verklaring inleen payroll’ te ondertekenen, verklaart u als opdrachtgever dat de persoon die bij u aan het werk is ook daadwerkelijk de persoon is die bij E-Payroll in de salarisadministratie is verwerkt.

Deel dit artikel

Heeft u genoeg van die salarisadministratie?

Sandra is één van onze experts op dit gebied. Zij neemt graag uw salarisadministratie van u over!

e-payroll-sandra