Ziek melden

Waar moet ik mij ziek melden?

Als werkgever vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers gezond en vitaal aan het werk zijn. Daar horen goede arbeidsomstandigheden bij, maar ook duidelijke afspraken over ziek melden en verzuim.

Voor alle medewerkers van E-Payroll geldt dat ze zich persoonlijk volgens onderstaande stappen ziekmelden: 

 • Stap 1: U meldt zich persoonlijk voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch bij uw direct leidinggevende van het bedrijf waar u werkzaam bent;
 • Stap 2: U meldt zich ook persoonlijk en telefonisch voor 09:30 uur bij E-Payroll;
 • Stap 3: Tot slot is het belangrijk dat u uw verzuimmelding doorgeeft via onderstaande knop;

Ziek melden

 • Stap 4: Binnen twee werkdagen neemt 100 Present contact met u op. Zorg ervoor dat u telefonisch bereikbaar bent.

Na de melding maken wij afspraken over de verdere begeleiding, die wij laten verzorgen door 100 Present verzuimmanagement. Het is belangrijk dat u zich altijd aan deze afspraken houdt!

Beter melden

Als u weer kunt werken, meldt u dit voor aanvang van de werkzaamheden bij uw opdrachtgever en bij E-Payroll.

Let op!

U behoort u altijd persoonlijk ziek te melden anders wordt uw ziekmelding niet in behandeling genomen, tenzij u hier niet toe in staat bent. Dit betekent dat een ziekmelding per sms of WhatsApp niet als rechtsgeldige melding wordt aangenomen. Verlofaanvragen tijdens ziekte worden alleen na een persoonlijk gesprek aangenomen.

Wie betaalt uw ziekengeld uit?

Wie het ziekengeld uitbetaalt, is afhankelijk van het contract dat u heeft. Binnen uw contract betaalt E-Payroll uw ziekengeld, buiten het contract wordt het ziekengeld betaald door 100 Present verzuimmanagement. Als u meer informatie wilt over wie wanneer uw ziekengeld uitbetaalt, klik dan op onderstaande link. E-Payroll betaalt het ziekengeld uit in de betalingscyclus die u gewend bent en bij 100 Present ontvangt u het ziekengeld uiterlijk zes weken na uw eerste ziektedag. 

 • Heeft u een fase 1-2 contract of een tijdelijk contract dat afloopt tijdens ziekte?

  U bent een medewerker van E-Payroll en u wordt ziek. Het kan ook zo zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt welke tijdens uw ziekte afloopt. In beide gevallen heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering is een uitkering die vaak zelf door het UWV wordt uitgekeerd. E-Payroll is 'eigen risicodrager' voor de Ziektewet en voert dit daarom zelf uit. De organisatie die E-Payroll ondersteunt bij uitvoering van de Ziektewet is 100 Present verzuimmanagement.

  100 Present beoordeelt aan de hand van de wet- en regelgeving of u recht heeft op een Ziektewetuitkering, hoe hoog de uitkering is en hoelang u de eventuele uitkering krijgt. De hoogte van de uitkering laat 100 Present berekenen door het UWV. Afhankelijk van uw contractvorm heeft u na twee wachtdagen recht op 70% óf 90% van uw laatst verdiende loon. Na een jaar ziekte ontvangt u 70% van uw laatst verdiende loon.

  Indien u een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of weekcontract in fase 1 of 2 hebt, is de uitbetaling van het ziekengeld afhankelijk van of de ziektedagen binnen of buiten uw contractduur vallen. Indien u ziek uit dienst bent, ontvangt u ziekengeld van 100 Present. De ziektedagen die binnen jouw contract vallen, zullen worden uitbetaald door E-Payroll.
 • Heeft u een contract voor bepaalde tijd in fase 3 of een contract voor onbepaalde tijd in fase 4?

  U bent een medewerker met een contract voor bepaalde tijd in fase 3 of met een contract voor onbepaalde tijd in fase 4 en u wordt binnen de contractduur ziek. E-Payroll betaalt dan uw ziektewetuitkering uit. U ontvangt na twee wachtdagen 90% van uw laatstverdiende loon. Na een jaar ziekte ontvangt u, conform de geldende cao, 70% van uw laatstverdiende loon. Uw ziektegeld wordt uitbetaald in dezelfde betalingscyclus zoals u dit gewend bent. Wanneer u een fase 3 contract hebt dat afloopt tijdens ziekte, zal het ziekengeld na uitdiensttreding uitbetaald worden door 100 Present.


  Belangrijk: Zolang u ziekengeld ontvangt, blijft u volledig sociaal verzekerd!

De uitvoering van de Ziektewet heeft E-Payroll ondergebracht bij een verzekeraar die in samenwerking met 100 Present zorg draagt voor de verzuimregistratie, controle en bewaking van de verzuimbegeleiding en de re-integratie naar (passend) werk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze verzuimprocedure?

Klik dan hier voor ons verzuimreglement voor fase 1 en 2.

Klik dan hier voor ons verzuimreglement voor contractanten (fase 3 en 4).

Deel dit artikel

Vragen over het ziek of beter melden?

Rowena kan u alles vertellen over de richtlijnen en werkwijzes die wij hanteren.

rowena2 bijgesneden voor website